Suradnja

porezni savjetnik split, snježana galić

Računovodstvo

Računovodstvene usluge


- Vođenje poslovnih knjiga prilagođeno potrebama klijenta

- Pomoć pri sastavljanju temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama glavnice, bilješke uz financijske izvještaje)

Porezni savjetnik Snježana Galic

Poslovanje temeljimo na poštivanju kodeksa etike za profesionalne računovođe, Međunarodnih računovodstvenih standarda, Hrvatskog standarda financijskog izvješćivanja, Zakona o računovodstvu te primjeni ostalih zakona i propisa Republike Hrvatske. Pružamo stručno vođenje poslovnih knjiga u skladu sa računovodstvenim standardima (MSFI, HSFI), temeljem porezno-računovodstvenih propisa, te posebnih propisa svake djelatnosti.

Naše usluge koristi veliki broj postojećih korisnika iz svih područja djelovanja, za koje se obavljaju knjiženja, usklađivanja porezno-računovodstvenih evidencija s njihovim partnerima, izrada financijskih, statističkih, poreznih i svih drugih zakonom propisanih izvještaja, komunikacija s upravama korisnika usluga na hrvatskom i engleskom jeziku, prilagođeno izvještavanje za potrebe donošenja upravljačkih odluka, komunikacija sa svim relevantnim institucijama u ime klijenta radi poštivanja propisanih rokova u izvješćivanju, platni promet (net banking) i ostale operativne aktivnosti elektronskim putem (ePorezna, eFina, eMirovinsko).

Nazovite nas

ili jednostavno pošaljite poruku putem kontakt forme i odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku.

Srdačan pozdrav, Galić Tax Consulting d.o.o. | knjigovodstveni servis

Ured

Trg Hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split

Šef računovodstva:

Sandra Mužinić

+385 (0)21-490-946

Mobitel +385 (0)98-139-4099


Poslovna tajnica:

Gordana Vidaković

+385 (0)21-490-946

Tel.

Marija Prgomet-Marinović - +385 (0)21-480-866

Marina Raos-Lažeta - +385 (0)21-322-342

Jadranka Kurobasa - +385 (0)21-682-910

Ðurdica Babarović - +385 (0)21-682-913

Sandra Vucić-Bilić - +385 (0)21-682-912

Angela Mrdeša - +385 (0)21-682-911

Ivana Roje - +385 (0)21-681-985

Mirjana Jukić - +385 (0)21-681-986

GTC - računovodstvo mobiteli:

+385 (0)99-222-3207

+385 (0)99-222-3208

+385 (0)98-139-4057

Žiro račun:

HR05 2407 000 11 0000 7220

OIB: 17056084424

MBS: 060024271

Ostavite poruku