Curriculum vitae

Snježana Galić

Snježana Galić

Porezni savjetnik, sudski vještak računovodstva i financija

Po zanimanju diplomirani ekonomist, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Splitu 1982. godine, smjer mikroekonomija. U razdoblju od 1985.g. do 1992.godine radi kao financijski direktor poznate bivše hrvatske tvornice Jugoplastika u Splitu. Na takvoj rukovodećoj poziciji stječe bogato iskustvo, obavljajući poslove organizacije i nadzora odjela financija, sudjelujući u pripremi financijskih izvještaja te poslovnoj analizi i planiranju.

Maja Radojković

Maja Radojković

Prevoditelj / Certificirani sudski prevoditelj za Engleski jezik

Po završetku Filozofskog fakulteta u Splitu zapošljava se kao prevoditeljica u poduzeću Tarma d.o.o. koje je kasnije preoblikovano u Galić Tax Consulting d.o.o., gdje prevodi usmenu i pisanu komunikaciju sa stranim klijentima, financijska izvješća, bilance, porezna mišljenja, ugovore i ostale dokumente iz područja financija i poreza.