Maja Radojković

Maja Radoković

Iako po zanimanju profesorica hrvatskog i engleskog jezika, još od studija se bavi prevođenjem. Po završetku Filozofskog fakulteta u Splitu zapošljava se kao prevoditeljica u poduzeću Tarma d.o.o. koje je kasnije preoblikovano u Galić Tax Consulting d.o.o., gdje prevodi usmenu i pisanu komunikaciju sa stranim klijentima, financijska izvješća, bilance, porezna mišljenja, ugovore i ostale dokumente iz područja financija i poreza.

2010. godine biva imenovana stalnim sudskim tumačem za engleski jezik, te uz stalno zaposlenje radi i kao samostalni prevoditelj i vodi tečajeve engleskog jezika za odrasle kao i tečajeve hrvatskog jezika za strance. Prevodi različite vrste pisanih tekstova, kao što su ugovori, pravni akti, osobni i drugi službeni dokumenti, a bavi se i usmenim prevođenjem sastanaka, vjenčanja, sudskih rasprava i ostalih situacija u kojima je klijentu potreban pomoć u komunikaciji s različitim institucijama.

U poduzeću Galić Tax Consulting d.o.o. klijenti koji ne poznaju hrvatski jezik mogu dobiti sveobuhvatnu stručnu pomoć vezanu uz financije i poreze na engleskom jeziku te pri tom biti sigurni da će komunikacija s njima biti profesionalna, kao i da neće biti problema u komunikaciji zbog nerazumijevanja stranog jezika. Prevoditeljica je također dužna poštivati sva pravila o čuvanju poslovne tajne na isti način kao i porezna savjetnica.