Snježana Galić

Snježana Galić

Porezni savjetnik, sudski vještak računovodstva i financija

Po zanimanju diplomirani ekonomist, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Splitu 1982. godine, smjer mikroekonomija. U razdoblju od 1985.g. do 1992.godine radi kao financijski direktor poznate bivše hrvatske tvornice Jugoplastika u Splitu. Na takvoj rukovodećoj poziciji stječe bogato iskustvo, obavljajući poslove organizacije i nadzora odjela financija, sudjelujući u pripremi financijskih izvještaja te poslovnoj analizi i planiranju.

Na temelju radnog iskustva, stečenih vještina i znanja, 1992. godine osniva vlastito poduzeće Tarma d.o.o. u Splitu, sada preoblikovano u Galić Tax Consulting d.o.o. za porezno savjetništvo u Splitu, koje pruža računovodstvene i financijske usluge, a koje i danas posluje vrlo uspješno te ostvaruje dugoročnu suradnju sa velikim brojem klijenata. U tom razdoblju sudjeluje i u izradi investicijskih projekata, odnosno investicijskih elaborata za dobivanje kredita od poslovnih banaka, koji zahtijevaju poznavanje i analizu financijskog poslovanja i tržišta.

 

Djelatnost poreznog savjetništva obavlja od 01.01.2005. godine nakon položenog ispita za ovlaštenog poreznog savjetnika pri Ministarstvu financija. Ispunjavanjem općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti poreznog savjetnika obavlja samostalnu djelatnost uz odobrenje za rad izdano od Ministarstva financija Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-131-01/04-01/12 Ur.broj: 513-07-21-07/04-5 od 17. prosinca 2004.g.

Od 01/03/2017 sva licencirana zvanja prenosi na Galić Tax Consultin d.o.o. za porezno savjetništvo, sukladno noveli Zakona o poreznom savjetništvu od 01/01/2017, koje objedinjava djelatnosti iz djelokruka članka 2.3. Zakona, uz prethodno razvijenu djelatnost pružanja računovodstvenih usluga u okviru Tarma d.o.o., sada u okviru Galić Tax Consulting d.o.o. za porezno savjetništvo.

Na temelju znanja i iskustva iz područja računovodstva i financija te ispunjavanja posebnih uvjeta, 2007. godine imenovana je od strane Trgovačkog i Županijskog suda u Splitu stalnim sudskim vještakom za računovodstvo i financije. Svake četiri godine obnavlja status stalnog sudskog vještaka. Članom Hrvatskog društva procjenitelja postaje 2011. godine, na temelju položenog stručnog ispita i diplome za ovlaštenog procjenitelja poslovne vrijednosti poduzeća čime je upisana u Registar ovlaštenih procjenitelja.

Od 01/03/2017 sve licence Snježane Galić glase na Galić Tax Consulting d.o.o. za porezno savjetništvo, a poslove poreznog savjetnika, sudskog vještaka i procjenitelja obavlja Snježana Galić.

Snježana Galić sudjeluje na brojnim predavanjima i seminarima iz područja računovodstva, financija i poreza, te kao gost-predavač na Ekonomskom fakultetu u Splitu, a kao partner Ekonomskog fakulteta u Splitu sudjeluje i u pružanju stručne prakse studentima EFST.