O nama

O nama

Galić tax consulting

Nositelj poslova poreznog savjetništva je Snježana Galić, ovlašteni porezni savjetnik koja djelatnost obavlja u okviru Galić Tax Consulting d.o.o. za porezno savjetništvo. Ispunjavanjem općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti poreznog savjetnika, Snježana Galić dobiva odobrenje za rad izdano od Ministarstva financija, Klasa: UP/I-131-01/04-01/12 Ur.broj: 513-07-21-07/04-5 od 17. prosinca 2004.g., a samostalnu djelatnost obavlja od 01.01.2005.g.

Usluge pruža sukladno etičkom kodeksu, te na upite klijenata odgovara prema načelima zakonitosti, savjesnosti i stručnosti. Djelatnost poreznog savjetništva definirana Zakonom o poreznom savjetništvu (NN 127/00, 76/13, 115/16), određuje uvjete i djelokrug obavljanja neovisnog, samostalnog zanimanja, a od 01/01/2017 i u okviru trgovačkog društva za porezno savjetništvo.

Porezno savjetništvo

Galić tax consulting

Porezno savjetništvo je djelatnost kojom se u skladu s pravnim, gospodarskim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske, osigurava na pouzdan način pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika. Porezno savjetništvo je djelatnost davanja savjeta o poreznim pitanjima, zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima i izrada poreznih prijava.

Uz poslove poreznog savjetništva mogu se obavljati i poslovi vođenja poslovnih knjiga, izrada financijskih izvješća i druge srodne usluge, od kojih posebno sudska vještačenja iz područja financija, računovodstva i poreza, te procjene vrijednosti poslovnih subjekata. Porezno savjetništvo su i poslovi zastupanja pred poreznim tijelima i vještačenja po odluci poreznog tijela.

Usluge

  • Savjetovanje o svim poreznim pitanjima
  • Trajna poslovna suradnja i kontinuirano praćenje klijenata
  • Trajna poslovna suradnja i kontinuirano praćenje klijenata
  • Prijedlog za poboljšanje poslovanja na temelju poslovnih analiza
  • Sudsko vještačenje na području financija, računovodstva i poreza
  • Procjena poslovne vrijednosti poduzeća
  • Ostale usluge savjetovanja na području računovodstva i financija